Shtylla e klinikës sonë

Shtylla e klinikës sonë

Shtylla e klinikës sonë

Shtylla e klinikës sonë

MIRËSEVINI NË INTERNATIONAL TURKISH HOSPITAL

Ne kemi ndërtuar një marrëdhënie afatgjatë të qëndrueshme bazuar në besim

Kujdesi i personalizuar per secilin pacientit është çfarë e veçon International Turkish Hospital. Kur të na vizitoni, ju do të merrni kujdes të klasit botëror. Ne ofrojmë një numër te madh sherbimesh te cilat perfshijne: Ekografi, Radiologji Intervencionuese, Pinnertest, Nifty, Laboratori International Turkish Hospital, Estetika International Turkish Hospital.

Ambjente spitalore moderne

Mjeket tanë specialistë dhe stafi i kujdesshëm i klinikës tonë do t’ju ofrojë një pëekujdesje të jashtëzakonshme. Në International Turkish Hospital , mjekët tanë profesionistë do t’ju ofrojnë shërbimin e kujdesit shëndetësor me përkujdesjen më të madhe.

DEPARTMENTET MJEKSORË

Pajisje moderne

SHËRBIME

Ne mbulojmë një gamë të gjërë shërbimesh

CHECKUP

Baza e parandalimit

Me pajisje të teknologjisë së fundit

Rezultate preçize

ITH

Kujdesi i personalizuar per secilin pacientit është çfarë e veçon International Turkish Hospital. Kur të na vizitoni, ju do të merrni kujdes të klasit botëror. Ne ofrojmë një numër te madh sherbimesh te cilat perfshijne: Ekografi, Radiologji Intervencionuese, Pinnertest, Nifty, Laboratori International Turkish Hospital, Estetika International Turkish Hospital.

Mjeket tanë specialistë dhe stafi i kujdesshëm i klinikës tonë do t’ju ofrojë një pëekujdesje të jashtëzakonshme. Në International Turkish Hospital , mjekët tanë profesionistë do t’ju ofrojnë shërbimin e kujdesit shëndetësor me përkujdesjen më të madhe.

INTERNATIONAL TURKISH HOSPITAL