Kompanite e kontraktuara

Tashme per te gjithe te siguruarit me kompanite e sigurimit, SIGAL , SiCRED, EUROSIGINTERSIG, Albsig, INSIG klinika jone ofron sherbimet e saj duke perfshire check up-in falas dhe ulje cmimesh ne ekzaminime apo nderhyrje kirurgjikale.

intersig
Albsig
Insig