Pinnertest

Pinnertest është një test i laboratoreve te Generates se Re (New Generation lab. ), i kryer me një kampion gjaku. Ai është testi Intolerancës Ushqimore më i saktë në botë që mund të zbulojë ekzaktësisht intolerancën tuaj të ushqimit.

Pinnertest është një përmirësim i madh mbi metodat më të vjetra të testimit të intolerancës ushqimore. Ajo mund të identifikojë nëse intoleranca juaj ndaj ushqimit është e përhershme ose e përkohshme. Në teknologjitë e vjetra si ne teste të tilla Citotoksike, Media Release Testet (MRT) ose Testet klasike Elisa, ishte e pamundur për të përcaktuar këtë ndryshim. Kështu rezultatet erdhën me shumë ushqime të cilat shumica e tyre nuk ishin pjese e intolerances aktuale.

Me Pinnertest, ju merrni intolerancën tuaj të përhershme, të cilat janë vetëm disa, dhe ju lehtë mund të ndiqni një dietë, duke eliminuar ato pak ushqime.