Pages

GENERAL INFO


Misioni Ynë

VLERAT TONA


CILËSIA DHE STANDARTI

Ne përpiqemi të tejkalojmë pritshmerite e të gjithë pacienteve(klienteve) tanë duke u angazhuar të ofrojmë cilësi dhe standart te larte sherbimi.


PUNA NE GRUP

Ne nxisim një atmosferë besimi, bashkëpunimi me gjithe ekipin multidisplinar.


BESIMI

Komunikim i ndershëm dhe i hapur me pacientët dhe me stafin eshte ai qe na karakterizon.


DHEMSHURIA

Ne i trajtojmë të gjithë me mirësjellje dhe dhembshuri.


RISITE DHE PARTNERITETI

Ne punojmë në partneritet për të ofruar risi qe cojne ne përmiresim te cilesine te jetes se pacienteve dhe komunitetit


PËRKUSHTIMI

ITH një spital me reputacion të klasit botëror, duke ofruar shërbime si në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare, por rrënjët tona qëndrojnë në zemrën e komunitetit tonë lokal.01234567890

VITE ME JU


0123456789001234567890

MJEKË0123456789001234567890

CERTIFIKATA


0123456789001234567890012345678900123456789001234567890

KLIENTË TË KËNAQUREkipi ynë i Menaxhimit

BORDI I DREJTOREVECEO – Partner

Mehmet FESLI


Ai përfundoi arsimin e tij universitar për Ekonomi ne Universitetin e Stambollit dhe magjistraturën në Tregje Kapitali dhe PhD në Bursë, Financë dhe Bankë dhe është në fazën e tezës. Mehmet Fesli punoi si Auditor  Bankash, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm në Echomar, Medicalpark dhe në Universal Hospital Group si Anëtar i Bordit Ekzekutiv.
Ai krijoi International Turkish Hospital  me Ahmet KAL në 2014 dhe mban rolin si CEO.
COO – Partner

Ahmet KAL


Ai përfundoi arsimin e lartë per Ekonomi në Universitetin Selçuk dhe master në Financë. Ahmet KAL ka punuar si Ekspert i Tregtisë së Jashtme në grupe të mëdha, pastaj si Drejtor i Përgjithshëm dhe Partner i Spitalit Doğa dhe Universal Hospital Group Konya Hospital.
Ai se bashku me Mehmet FESLİ krijuan International Turkish Hospital  në 2014 Ai mban rolin e COO-Partner  për të gjitha operacionet në International Turkish Hospital  .
Medical Director

Arjana SINA


Ajo përfundoi arsimin e larte prane Fakultetit te Mjekësisë në Universitetin e Tiranës dhe u  specializua në diagnose me imazhe  dhe PHD në “Kanceri i mushkërive, korrelacionet patologjike dhe imazherike” është në fazën e tezës. Eshte specializuar në spitalin rajonal të Rimini, Emiglia Romagna, per Kardio -Imazheri dhe  gjithashtu ka kryer specializimin në Spitalin Universitar, Carreggi, FIRENZE, në fushën e radiologjisë ndërhyrëse. Arjana Sina eshte Pedagoge në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti Mjekësor, Tiranë.
Për 4 vjet punoi si Shef i Departamentit të Imazheve Diagnostike dhe Intervenuese të Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”.Ne jemi gjithmonë në kërkim të njerëzve të talentuar

BASHKOHU ME EKIPIN

ITH eshtë një institucion mjekësor i përkushtuar për të ofruar kujdes cilësor ,vëmendje te pakursyer ndaj përsosmërinë klinike dhe sigurise se pacientit, me një pasion të pashembullt nga gjithe stafi ,për të siguruar kujdesin shëndetësor më të mirë për ata që ne shërbejmë. ITH eshte vendi ku opinioni mjeksor nuk njeh kombesi.

Recent Posts

Copyright by Abitech 2020. All rights reserved.