Blloku, Rruga Donika Kastrioti 3 Tiranë, Albania
24 orë hapur E Hënë - E Diel

VLERAT TONA

CILËSIA DHE STANDARTI

Ne përpiqemi të tejkalojmë pritshmerite e të gjithë pacienteve(klienteve) tanë duke u angazhuar të ofrojmë cilësi dhe standart te larte sherbimi.

PUNA NE GRUP

Ne nxisim një atmosferë besimi, bashkëpunimi me gjithe ekipin multidisplinar.

BESIMI

Komunikim i ndershëm dhe i hapur me pacientët dhe me stafin eshte ai qe na karakterizon.

DHEMSHURIA

Ne i trajtojmë të gjithë me mirësjellje dhe dhembshuri.

RISITE DHE PARTNERITETI

Ne punojmë në partneritet për të ofruar risi qe cojne ne përmiresim te cilesine te jetes se pacienteve dhe komunitetit

PËRKUSHTIMI

ITH një spital me reputacion të klasit botëror, duke ofruar shërbime si në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare, por rrënjët tona qëndrojnë në zemrën e komunitetit tonë lokal.

Shërbimet

PINNERTEST
NIFTY
REUMATOLOGJI
KARDIOLOGJI
IMAZHERIA
ALERGOLOGJI
LABORATORI
KIRURGJI

Mehmet FESLI

Partner

Ai përfundoi arsimin e tij universitar për Ekonomi ne Universitetin e Stambollit dhe magjistraturën në Tregje Kapitali dhe PhD në Bursë, Financë dhe Bankë dhe është në fazën e tezës. Mehmet Fesli punoi si Auditor  Bankash, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm në Echomar, Medicalpark dhe në Universal Hospital Group si Anëtar i Bordit Ekzekutiv. Ai krijoi International Turkish Hospital  me Ahmet KAL në 2014 dhe mban rolin si CEO.

Stafi Ynë

Login Account

Already a Medilab Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.