Ndihmoni fëmijët të përballen me stresin gjatë COVID-19

3691897-1200x800.jpg

Fëmijët mund t’i përgjigjen stresit në mënyra të ndryshme si psh: të qenit më të mërzitur, me ankth, tërheqje, zemërim ose shqetësim, shtrëngime në shtrat etj.

Fëmijët kanë nevojë për dashurinë dhe vëmendjen e të rriturve gjatë kohërave të vështira. Jepuni atyre kohë dhe vëmendje shtesë. Mos harroni të dëgjoni fëmijët tuaj, të flisni me mirësi dhe t’i siguroni ata. Nëse është e mundur, bëni mundësi që fëmija të luajë dhe të pushojë.

Provoni dhe mbani fëmijët afër prindërve dhe familjes së tyre dhe mos shmangni ndarjen e fëmijëve dhe kujdestarëve të tyre në masën e mundur. Nëse ndodh ndarja (p.sh. shtrimi në spital) siguroni kontakt të rregullt (p.sh. përmes telefonit) dhe sigurim të ri.

Mbajini rutinat dhe oraret e rregullta sa më shumë që të jetë e mundur, ose ndihmoni në krijimin e të reja në një mjedis të ri, përfshirë shkollën / mësimin, si dhe kohën për të luajtur me siguri dhe relaksim.

Siguroni fakte për atë që ka ndodhur, shpjegoni se çfarë po ndodh tani dhe jepni atyre informacion të qartë se si të zvogëloni rrezikun e tyre për t’u infektuar nga sëmundja me fjalë që ata mund të kuptojnë në varësi të moshës së tyre. Kjo gjithashtu përfshin sigurimin e informacionit për atë që mund të ndodhë në një mënyrë të ri-sigurimit (p.sh. një anëtar i familjes dhe / ose fëmija mund të fillojë të mos ndjehet mirë dhe mund të duhet të shkojë në spital për ca kohë në mënyrë që mjekët të mund t’i ndihmojnë ata të ndjehen më mirë).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ITH eshtë një institucion mjekësor i përkushtuar për të ofruar kujdes cilësor ,vëmendje te pakursyer ndaj përsosmërinë klinike dhe sigurise se pacientit, me një pasion të pashembullt nga gjithe stafi ,për të siguruar kujdesin shëndetësor më të mirë për ata që ne shërbejmë. ITH eshte vendi ku opinioni mjeksor nuk njeh kombesi.

Recent Posts

Copyright by Abitech 2020. All rights reserved.