Pages

KIRURGJI

International Turkish Hospital

Departamenti i Kirurgjisë


Departamenti i Kirurgjisë së përgjithshme i International Turkish Hospital trajton patologji mjekësore nëpërmjet proҫedurave kirurgjikale. Në këtë Departament trajtohet i gjithë spektri i patologjive të kirurgjisë së përgjithshme.

OPERACIONET MBI PATOLOGJITË KIRURGJIKALE TË EZOFAGUT:


Polipe të Ezofagut


Kancer Ezofageal


Stiktura të Ezofagut


OPERACIONE GASTRIKE (MBI STOMAKUN):


Trajtim kirurgjikal i ndërlikimeve të ulcerës peptike si stenoza, fistulizime, perforacione


Trajtim i neoformacioneve, si kancer gastrik, neoformacione të ndryshme


Korrigjimin e patologjive të stomakut të operuarOPERACIONE MBI INTESTININ (ZORRËN E HOLLË):


Tumore intestinale dhe të mezenterit


Trajtimin e okluzioneve të ndryshme


OPERACIONE KOLO-RECTALE:


Kolonit Transvers


Trajtimin e kancerit të kolonit dexter


Të kolonit sinistër dhe rectosigmoidien


OPERACIONE MBI RRUGËT BILIARE DHE HEPARIT (MËLÇISË):


Kalkulozën e Kolecistës


Kalkulozën e rrugëve biliare


Ikterin mekanik beninj dhe malinj


Echinokok heparin


Absceset e heparit


KIRURGJIA E PANKREASIT:


Trajtimi i pseudokisteve të pankreasit


Trajtimi i tumoreve të pankreasitTUMORET E INDEVE TË BUTA:


Trajtimi i lipomave


Trajtimi i formacioneve të buta të lëkurës dhe nënlëkurës


KIRURGJINË E PARETIT ABDOMINAL:


Si Herniet Inguinale


Herniet Umbilikale


Herniet incizionale (laparocelat)KIRURGJINË ENDOKRINE:


Mbi gjëndrat tiroide


Trajtimin e strumave


Morbus Basedow


Adenomave toksike


KIRURGJIA E GJËNDRAVE PARATIROIDE


SURENALE (MBIVESHKORE) FEOCROMOCITOMA


Tumore kortikale të surenales

Përdorim të mirë të laparoskopisë në trajtimin e patologjive të ndryshme intraabdominale duke tentuar të realizoje teknikat bashkëkohore:


Ndjekje adekuate dhe sipas protokolleve të fundit spitalore


Disponibilitet në diagnostikimin dhe trajtimin kirurgjikal të urgjencave kirurgjikale, si:

o abdomen akut;
o apendicit akut;
o kolecistit akut;
o peritonit;
o okluzionet;
o hernie të inkarceruara;
o drenim të absceseve të ndryshme.

ITH eshtë një institucion mjekësor i përkushtuar për të ofruar kujdes cilësor ,vëmendje te pakursyer ndaj përsosmërinë klinike dhe sigurise se pacientit, me një pasion të pashembullt nga gjithe stafi ,për të siguruar kujdesin shëndetësor më të mirë për ata që ne shërbejmë. ITH eshte vendi ku opinioni mjeksor nuk njeh kombesi.

Recent Posts

Copyright by Abitech 2020. All rights reserved.