Blloku, Rruga Donika Kastrioti 3 Tiranë, Albania
24 orë hapur E Hënë - E Diel

ALERGOLOGJI

Alergologji

Mjeku alergolog  trajton probleme të alergjisë së ilaçeve, eozinofilisë, astmës të kontrolluar me vështirësi, alergjisë të ushqimeve.
Ne kujdesemi për pacientët që të marrin një diagnozë eksperti dhe trajtim, që përfshin identifikimin dhe eliminimin e shkakut të alergjisë së tyre më tepër se një trajtim i thjeshtë i simptomave.

Sëmundjet që Trajtojmë

  • astma
  • riniti alergjik
  • sinusiti
  • urtikaria

Departamenti i Alergologjisë ofron një program të plotë dignostikues dhe trajtues për pacientët me sëmundje alergjike duke përfshirë shërbimin ambulator, kujdesin ditor apo edhe pacientët e hospitalizuar (te shtruar). Ky department bashkëpunon ngushtë, duke organizuar konsulta te përbashkëta edhe me Departamentet e tjerë të Spitalit.

Testet e alergjise:

Testi në lëkurë

Patch testet

Testet e alergjisë ne gjak

Provat funkionale te mushkerise(Spirometri)

Login Account

Already a Medilab Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.