Blloku, Rruga Donika Kastrioti 3 Tiranë, Albania
24 orë hapur E Hënë - E Diel

KIRURGJI

Departamenti i Kirurgjisë

Departamenti i Kirurgjisë së përgjithshme i International Turkish Hospital trajton patologji mjekësore nëpërmjet proҫedurave kirurgjikale. Në këtë Departament trajtohet i gjithë spektri i patologjive të kirurgjisë së përgjithshme.

OPERACIONET MBI PATOLOGJITË KIRURGJIKALE TË EZOFAGUT:
OPERACIONE GASTRIKE (MBI STOMAKUN):
OPERACIONE MBI INTESTININ (ZORRËN E HOLLË):
OPERACIONE KOLO-RECTALE:
OPERACIONE MBI RRUGËT BILIARE DHE HEPARIT (MËLÇISË):
KIRURGJIA E PANKREASIT:
TUMORET E INDEVE TË BUTA:
KIRURGJINË E PARETIT ABDOMINAL:
KIRURGJINË ENDOKRINE:
SURENALE (MBIVESHKORE) FEOCROMOCITOMA:
KIRURGJIA E GJËNDRAVE PARATIROIDE

Login Account

Already a Medilab Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.