Blloku, Rruga Donika Kastrioti 3 Tiranë, Albania
24 orë hapur E Hënë - E Diel

LABORATORI

Laboratori

Internarional Turkish Hospital eshte i pajisur me laborator te standarteve europiane duke bere te mundur ekzaminimet e meposhtme :

Internarional Turkish Hospital eshte i pajisur me laborator te standarteve europiane duke bere te mundur ekzaminimet e meposhtme :

• Teste biokimike në gjak, urinë dhe likidin cerebrospinal
• Teste biokimike rutinë
• Markuesit kardiakë
• Teste biokimike të detajuara të diabetit
• Teste biokimikë të osteoporozës
• Check Up sipas moshës dhe seksit
• Faktorët e koagulimit në mënyrë të detajuar
• Monitorim i medikamenteve dhe drogave në gjak dhe urinë
• Teste të detajuara alergjikë (pneumoalergen, alergene ushqimore)
• Teste hematologjie
• Elektroforeza e hemoglobinës
• Enzimat eritrocitare dhe leukucitare
• Depozitat e hekurit në gjak
• Teste hormonale dhe markues tumoral
• Hormonet e fertilitetit
• Hormonet e tiroides
• Hormonet e hipofizës, etj
• Markuesit tumoral të traktit gastro-intestinal
• Markuesit tumoral të gjirit dhe vezoreve
• Markuesit tumoral të pulmonëve
• Markuesit tumoral të prostatës
• Markuesit tumoral të testikujve, etj.

Teste mikrobiologjike:

• Kultura mikrobiologjike të të gjitha materialeve biologjike (gjak, urinë, likide, pus, sekrecione
vagjinale dhe uretrale, etj.)
• Parazitozat e ndryshme
•Hepatite (hepatiti A,B,C,D,E)
• HIV (Sida)
• Markerat e agjentëve të tjerë infektivë dhe virusalë.

Aparaturat qe jane ne perdorim prane laboratorit tone jane teknologjia me e fundit ne fushen  laboratorike te kompanive me te mira siç eshte BECKMAN – Coulter, TOSHIBA etj; teresisht automatike, me kalibrim 24 oresh dhe me precision te kontrollit te cilesise ndermjet 1 SD ( standarti i pare ). Paralelisht kesaj teknologjie,  laboratori eshte i pajisur  me sistemin informatik te personalizuar per cdo instrument,  per te shmangur gabimet njerezore dhe ne memorizimin e te gjithe rezultateve laboratorike te cdo pacienti, ne kohe reale dhe ne vazhdimesi.

Suksesi ne laboratorin ITH eshte i udhehequr nga parimet e etikes mjekesore, saktesine, besueshmerine si dhe bashkepunimin ne kryerjen e ekzaminimeve laboratorike, dhe ne performancen e stafit te kualifikuar te mesem dhe te larte.


 
LABORATOR ANALIZASH MJEKESORE

Diagnoza laboratorike realizohet me paisje moderne dhe bashkëkohore sipas standarteve më të larta, por edhe në përzgjedhjen e stafit profesionist të mesëm dhe të lartë,i cili realizon vlerësimin e rezultateve laboratorike përmes standarteve dhe protokolleve te aprovuara nga CDC dhe QA. Standartet e laboratorit realizohen permes procedurave që kanë lidhje me materialet referente të përdorura,procedurave dhe teknikave referuese për cdo analizë dhe përmes procedurave sekondare matëse. Standartizimi i programeve në mënyrën bashkëkohore jo vetëm që përmirësojnë matjet laboratorike të testeve, por garanton edhe rritjen e besueshmërisë së tyre. Performanca e laboratorit tonë bazohet në programet e percaktuara nga CDC dhe QA ( Quality Assurance).

Login Account

Already a Medilab Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.